מהי האמונה המשיחית?

המאמינים המשיחיים מאמינים באלוהים שברא את העולם ומקיים אותו כל העת. הבסיס לאמונתנו הוא התנ"ך והברית החדשה שהם כתבי הקודש. כתבי הקודש ורק כתבי הקודש הם דברו של אלוהים לבני האדם.

אלוהים ברא עולם נפלא ומושלם אבל בני האדם הראשונים – אדם וחווה המרו את פיו של אלוהים וחטאו נגדו. אז חדר החטא לעולם וטבעו של האדם הושחת. מאז כולנו – בניו ובנותיו של אדם וחווה נולדים מתים מבחינה רוחנית – כולנו, ללא יוצא מן הכלל אשמים לפני אלוהים.

אבל אלוהים הוא אל ואב אוהב ורב חסד – הוא נתן לנו מוצא, דרך לתיקון. אלוהים קבע שקרבן תמים ומושלם יכול לכפר על חטאיו של החוזר בתשובה, זו הסיבה שבגללה התורה מצווה על החוטאים להקריב קורבנות לכפרת חטאיהם.

אלוהים באהבתו ובחסדו שלח לעולם את בנו יחידו, את ישוע המשיח. ישוע הוא אלוהים שלבש בשר, בא לעולם, חי כאדם במלוא מובן המילה אך מעולם לא חטא. כשהוא מת ללא חטא הוא שימש כקרבן שכיפר על חטאי בני האדם המאמינים בו.

שלושה ימים לאחר שמת ונקבר, הוא קם לתחיה מהמתים ובכך ניצח את החטא.

ישוע הוא משיח ישראל והעולם שהובטח על ידי הנביאים בתנ"ך. הוא מילא והגשים בחייו את נבואות התנ"ך באופן מושלם.

בזכות מותו המכפר אלוהים סולח לאנשים שחוזרים אליו בתשובה ומעניק להם מעמד של בני אלוהים. הוא משחרר את המאמינים מהשעבוד לחטא ומעניק להם חיים מלאי משמעות בקרבה רוחנית אליו והוא מבטיח להם חיי נצח במלכותו.