שיעורי ילדים – קהילת רמת-גן

כל השיעורים לפי הסדר ולפי נושאים. כולל שיעור כתוב, מצגות, יצירה ועוד

מספר שיעור שם שיעור
שיעור 1 בריאת העולם
שיעור 2 בריאת אדם וחווה והחיות; קביעת יום השבת
שיעור 3 החטא הראשון
שיעור 4 קין והבל
שיעור 5 המבול, קשת בענן
שיעור 6 מגדל בבל
שיעור 7 אברהם ולוט
שיעור 8 אברהם ומלכיצדק
שיעור 9 אברהם ושרה; הבטחת אלוהים לאברהם
שיעור 10 ביקור שלושת המלאכים
שיעור 11 אשת לוט לא מצייתת
שיעור 12 עקדת יצחק
שיעור 13 רבקה ואליעזר
שיעור 14 עשו מוכר את הבכורה
שיעור 15 סולם יעקב
שיעור 16 יעקב נאבק במלאך
שיעור 17 יוסף ואחיו
שיעור 18 מכירת יוסף
שיעור 19 יוסף בבית הסוהר
שיעור 20 יוסף מתוודע לאחיו
שיעור 21 משה בתיבה
שיעור 22 הסנה הבוער
שיעור 23 משה ואהרון לפני פרעה
שיעור 24 מכות מצריים
שיעור 25 חציית ים סוף
שיעור 26 מן מהשמיים; מים מהסלע
שיעור 27 עשרת הדיברות
שיעור 28 עגל הזהב
שיעור 29 המשכן והכוהנים – תרומת בני ישראל
שיעור 30 המרגלים
שיעור 31 קורח, דתן ואבירם
שיעור 32 נחש הנחושת ומשה מכה בסלע
שיעור 33 בלעם
שיעור 34 חציית הירדן – רחב והמרגלים
שיעור 35 נפילת חומות יריחו
שיעור 36 המעל של עכן
שיעור 37 תרומת הגבעונים; שמש בגבעון דום
שיעור 38 גדעון וגיזת הצמר
שיעור 39 גדעון ולוחמיו
שיעור 40 שמשון
שיעור 41 מגילת רות
שיעור 42 שמואל
שיעור 43 ארון הברית חוזר לישראל
שיעור 44 משיחת שאול למלך
שיעור 45 שאול ודוד
שיעור 46 דוד וגלית
שיעור 47 דוד ויהונתן
שיעור 48 שאול ובעל האוב
שיעור 49 דוד מומלך; דוד דואג למפיבושת
שיעור 50 מרד אבשלום
שיעור 51 משפט שלמה
שיעור 52 שלמה בונה את בית המקדש
שיעור 53 אליהו והעורבים, אליהו והאלמנה
שיעור 54 אליהו בהר הכרמל
שיעור 55 כרם נבות – להוסיף שיעור
שיעור 56 אליהו נלקח לשמים
שיעור 57 אלישע – פלאים
שיעור 58 נעמן המצורע
שיעור 59 אלישע והקרב בדותן
שיעור 60 הרעב בשומרון
שיעור 61 יואש – המלך הצעיר
שיעור 62 המלך חזקיהו
שיעור 63 המלך יאשיהו
שיעור 64 יונה הנביא
שיעור 65 דניאל בבבל; חלומו של נבוכדנצר
שיעור 66 כבשן האש
שיעור 67 הכתובת על הקיר
שיעור 68 דניאל בגוב האריות
שיעור 69 אסתר הופכת למלכה
שיעור 70 אסתר לפני המלך
שיעור 71 נחמיה ובניית החומות
שיעור 72 איוב
שיעור 73 המלאך לפני זכריה
שיעור 74 הולדת ישוע
שיעור 75 הרועים בשדות בית לחם
שיעור 76 המגושים
שיעור 77 הילד ישוע; יוחנן המטביל
שיעור 78 נסיונות ישוע במדבר
שיעור 79 אנדרי, יוחנן ופטרוס – התלמידים הראשונים
שיעור 80 ישוע בחתונה בקנה; ישוע מגרש את המוכרים מהמקדש
שיעור 81 נקדימון; האישה השומרונית
שיעור 82 ישוע מרפא את בן האיש העשיר
שיעור 83 ישוע בבית חסדא; דיג יוצא דופן
שיעור 84 ישוע מרפא בבית הכנסת; ישוע מרפא את המצורע
שיעור 85 האיש המשותק מורד מהגג
שיעור 86 מתי המוכס; ישוע מלמד כיצד להתפלל
שיעור 87 בית על הסלע ובית על החול
שיעור 88 ריפוי עבד המלך
שיעור 89 משל הזורע
שיעור 90 ישוע משקיט את הסערה
שיעור 91 בת יאיר
שיעור 92 ישוע מאכיל את ה- 5000
שיעור 93 ישוע הולך על פני המים
שיעור 94 ישוע מלמד
שיעור 95 ישוע וההשתנות
שיעור 96 משל המלך והעבד שלא סלח
שיעור 97 עשרת המצורעים; ישוע אצל מרים ומרתא
שיעור 98 ישוע והאיש שנולד עיוור
שיעור 99 הרועה הטוב
שיעור 100 השומרוני הטוב
שיעור 101 לעזר קם מהקבר
שיעור 102 העשיר הטיפש; לא, לא אבוא
שיעור 103 השה שאבד, המטבע שאבד
שיעור 104 הבן האובד
שיעור 105 הפרוש והמוכס; ישוע והילדים
שיעור 106 הצעיר העשיר
שיעור 107 זכאי המוכס
שיעור 108 הפועלים בכרם
שיעור 109 מרים מנגבת את רגלי ישוע בשערותיה
שיעור 110 ישוע נכנס על חמור לירושלים; גירוש המוכרים מבית המקדש
שיעור 111 משל על החתונה
שיעור 112 האלמנה ושתי המעות
שיעור 113 משל עשר העלמות
שיעור 114 ביאתו השנייה והמשפט
שיעור 115 הסעודה האחרונה
שיעור 116 ישוע בגת שמנים
שיעור 117 פטרוס מתכחש; ישוע לפני הכהן הגדול
שיעור 118 ישוע לפני פילטוס והצליבה
שיעור 119 ישוע נקבר וקם
שיעור 120 התלמידים והקבר הריק
שיעור 121 בדרך לעמאוס
שיעור 122 ישוע לפני התלמידים; תומא הספקן
שיעור 123 ישוע על החוף
שיעור 124 ישוע עולה לשמים
שיעור 125 צליחת רוח הקודש
שיעור 126 האיש הפיסח במקדש
שיעור 127 פטרוס ויוחנן נעצרים
שיעור 128 חנניה ושפירא
שיעור 129 פטרוס ויוחנן משוחררים ע"י המלאך
שיעור 130 איסטפנוס
שיעור 131 פיליפוס והסריס הכושי
שיעור 132 שאול הופך למאמין
שיעור 133 מותה ותקומתה של צביה
שיעור 134 חזונו של פטרוס וישועתו של קורנליוס
שיעור 135 פטרוס במאסר
שיעור 136 ברנבא ושאול; שאול וטימותיוס
שיעור 137 פולוס וסילא הולכים למקדוניה
שיעור 138 פולוס באתונה; פולוס והקהילה
שיעור 139 המהומה באפסוס – ארטמיס
שיעור 140 הנער שנפל מהחלון
שיעור 141 פולוס קורא את הקיסר לדינו
שיעור 142 מסעו של פולוס לרומא, הנחש באש
שיעור 143 אומניוס העבד שברח; שנותיו האחרונות של פולוס
שיעור 144 חזונו של יוחנן; ירושלים החדשה